Jenneke Span Advies Begeleiding en Mediation

               De SPANning voorbij

Begeleiding 

Begeleiding kan bestaan uit het ondersteunen van een proces, dat de hele organisatie aangaat maar het kan ook één specifieke groep betreffen. In de begeleiding is er aandacht voor de mensen zonder het gevraagde doel uit het oog te verliezen. Ik help ingewikkelde processen structureren door mee te denken, te steunen en te stimuleren. Daarbij verbind ik mensen, zodat zij naar elkaar toe kunnen groeien en kunnen samen werken.

Samen met hen zoek ik naar mogelijkheden en worden belemmeringen opgeruimd. Ik houd het overzicht en ben daarbij attent op details in vraagstukken. De begeleiding werkt samenbindend, waardoor het gestelde doel of de toekomstdroom een gezicht krijgt.  

Waar nodig kan ik de leiding tijdelijk van u overnemen door: 

Interimwerk

Als buitenstaander met een frisse blik pak ik de opdracht op. In nauw overleg en samenwerking komen de resultaten tot stand.

Projectleider

Als projectleider weet ik wat nodig is om een project tot een succes te maken. Ik maak mij de kennis snel eigen, die benodigd is voor de uitvoering en voor het behalen van het projectresultaat.