Jenneke Span Advies Begeleiding en Mediation

               De SPANning voorbij


Een verandering, van harte gewild of onontkoombaar, brengt vaak SPANning met zich. 

Hoe kom je de SPANning voorbij? Jenneke Span Advies, Begeleiding en Medation biedt houvast door ingewikkelde processen te structureren, door mee te denken, te steunen en te stimuleren. Organisaties daarbij ondersteuning biedend bij fusies, samenvoegingen, conflictachtige situaties, projectmanagement en het omgaan met cultuurverschillen.

Mensen laten werken vanuit hun kracht en daarbij ook gevoelige onderwerpen benoemen. Een groep of team vanuit verschillende perspectieven laten kijken om zo een weg te vinden die werkt in hun situatie.

Teams ondersteunen en verbinden om zo naar elkaar toe te laten groeien. Daarbij koersvast het doel voor ogen houdend. In mijn advisering, begeleiding en coaching zijn deze twee facetten onlosmakelijk met elkaar verbonden.